Register  Login
..::  »    Unit Profiles » Unit Profiles ::..

South African Armed Forces


301 Battalion

Find Another UnitBrief Description

301 Battalion - (3 members)

301 Battalion (301 BN) [Afr: 301 Bataljon] was formed in 1984 out of the Northern Border Company [Afr: Noordgrens Kompanie], which was orihinally established at Tsintsabis, close to the Alpha Cutline, under the command of Captain Daan Liebenberg early in 1981. It was originally under command of 61 Mech Battalion Group before it was placed under command of Sector 30, for Operations Yahoo, Carrot and Hokaai. The battalion also deployed elements to 51 Bn. The unit consisted of Bushmen trackers and at one stage also some otorised infantry companies.of the SWATF. The unit's main task was to patrol Alpha, Bravo and Charlie Cutlines as well as area between these cutlines from Oshivello to Mururani Gate in Sector 20. They also patrolled the Northern Border of the Etosha Game Reserve as a final buffer against PLAN Typhoon. The unit's shoulder flash was never officially recognised.


Link me to this Unit
 

 

 

Only Registered Users may view the Members, History and ROH of this unit
User Posts and Comments
7946Posted by

Steven Skolnic
on 11 November

RE: 301 Battalion

This unit was first known as Noord Grens Kompanie (Northern Border Company) located at Tsintsabis, close to the Alpha Cutline and was under the command of 61 Mech Bn Gp before it was placed under command of Sector 30. This was the area of operations for Operation Yahoo, Carrot and Hokaai amongst others. The unit consisted of Bushmen Trackers and at one stage three SWATF Motorised Infantry Companies. I served in this unit from Dec 1983 to Dec 1986. Our main task was to patrol the Alpha, Bravo and Charlie Cutlines as well as the areas between these cutlines from Oshivelo to Mururani Gate in Sector 20. We also patrolled the Northern border of the Etosha Game Reserve as a final buffer against PLAN Typhoon (Special Unit). General Roland De Vries's book makes a lot of mention of operations conducted in this area. I have attached a photo of our our shoulder flash although it was never officially recognized and today it is a very scarce item. I visited Tsintsabis three years ago and found some of our old Bushmen Trackers still living at Tsintsabis.

The unit HQ was later moved to the shooting range at Otjiwarongo....

14033Posted by

Charl Parkin
on 2 January

RE: 301 Battalion

Hoewel nie vergelykbaar met die ander bataljons nie,
het 'n voltydse hulpdienselement ook in Sektor 30
bestaan. Dit het sy oorsprong gehad in 'n SWAPO-
infiltrasie in die noorde van Sektor 30 gedurende 1979
waartydens 'n blanke plaas naby Tsintsabis (wat reeds
in die Duitse koloniale tydperk as militêre pos gebruik is)
aangeval is. Daarna is die Noordgrens Kompanie.
aanvanklik onder beheer van Uie RSA-eenheid 61 Ge-
meganiseerde Bataljongroep op Tsumeb, in 1980 op
Tsintsabis onder bevel van kapt. D. Liebenberg gestig.
Dit het eintlik net uit 'n skelethoofkwartier bestaan
waarby voltydse hulpdienstroepe of SWA-dienspligti-
ges, wat in Walvisbaai opleiding ondergaan het, gevoeg
is. Die kompanie was by kleiner teeninsurgensie-opera-
sies gedurende 1980-1983 sowel as die groot binne-
landse operasie Yahoo in 1982 betrokke.
Gedurende 1984 is die Noordgrenskompanie in 301
Bataljon omgeskep — steeds met hoofkwartier op Tsin-
tsabis en met maj. A.T.H. Brits as bevelvoerder. Die
beweegrede daarvoor was dat die areamageenhede van
Sektor 30 nie meer al hulle militêre verpligtinge in die
sektor kon nakom nie. 'n Kompanie is gevolglik
gedurende 1984 op die patroo.n van 41 Bataljon uit die
hele Suidwes gewerf en as voltydse hulpdienstroepe
opgelei. Aan die einde van die dienspligtiges (wat nog
daar was) sé dienstydperk is 'n tweede voltydse kom-
panie uit hulle geledere gewerf. Kmdt. B.F. Rheeder het
gedurende dieselfde jaar die bevel oorgeneem. Verdere
uitbreiding het egter nie gerealiseer nie en boonop is
Tsintsabis gedurende 1986 gesluit en die bataljon is na
Otjiwarongo verskuif wat toe die opleidingsbasis ge-
word het. Die bataljon het gedurende 1987-1988
grensdiens by 51 Bataljon op Ruacana gedoen en 'n
peloton het as laaispan op Mavinga tydens Operasie
Moduler en Hooper diens gedoen. Die laaste bevelvoer-
der, maj. A. Barnard, het die bevel in 1988 oorgeneem.
Omdat Sektor 30 se hoofkwartier nie magtiging kon kry
om die bataljon uit te brei of selfs vakante poste te vul
nie, het dit geleidelik gekwyn sodat die twee kompanies
teen 1989 moes saamsmelt. Dit het daarna eerder as 'n
hoofkwartiereenheid vir Sektor 30 as 'n selfstandige
bataljon gefunksioneer. Dié voormalige bataljon is tot
en met demobilisasie vir patrollies en beskermingstake
(ook by Logistieke Basis Grootfontein) aangewend....

YearNumber of members on Roll Of Honour
TOTAL:
0

All 1 images below are from the Personal Photo Collections of members of this portal which had been tagged with the 301 Battalion Tag. Please note that while some images may be copyrighted by their respective owners, most have been loaded in good faith that you would not reuse them without written consent of the relevant member. PLEASE do contact the member first before you use his photos... its just common courtesy!
Facebook Comments (Please note that this does NOT send notifications to the host)
GET YOUR SADF OUMAN STICKER HERE

@ 2007 War In Angola - Veridical Solutions