Register  Login
..::  »    Roll Of Honour » The SADF Wall Of Remembrance ::..


All the Forums and User Comments on this site are only viewable by Logged-In Users due to excessive hacking activities! Registered Users are advised to first log in before accessing information on this site as most of the information is now no longer available for Public viewing.

 
Links
 
SAW Muur Van Herinnering

 

MEDIAVERKLARING VIR ONMIDDELLIKE VRYSTELLING

 

MUUR VAN HERINNERING VIR OUD-LEDE VAN SA WEERMAG

 

 

Pretoria, 27 Julie 2009. Die direksie van die Voortrekkermonument en Natuurservaat  (VTM -‘n Artikel 21 maatskappy sonder winsbejag), het goedgekeur dat ‘n Muur van Herinnering opgerig kan word op die VTM Erfenisterrein ter ere van lede van die SA Weermag wat aan diens gesterf het.

 

Die muur word nie opgerig in kompetisie met die muur by Fort Klapperkop of die een by Freedom Park nie, maar sal besliste voordele bo die ander inhou. Die hoof voordele van die VTM Muur sal wees groter  sigbaarheid (veral vir die bykans 200 000 besoekers per jaar aan die VTM), makliker toegang (deurdat die VTM Erfenisterrein 356 dae per jaar oop is en die muur direk toeganklik sal wees vir alle besoekers aan die VTM, insluitende bewegingsgestremde persone), beter infrastruktuur (dit word ver genoeg van die VTM-gebou geplaas om nie esteties of andersins direk met lg. in te meng nie maar daar kan steeds van die VTM se hoofparkeergebied en ander fasiliteite gebruik gemaak word) asook beter sekerheid (sekerheidsdienste is 24 per dag op die terrein beskikbaar).

 

Die VTM en die Erfenisstigting sal steeds deelneem aan herdenkingsdienste te Fort Klapperkop en elders, maar organisasies wat mettertyd uit vrye wil verkies om hul gedenkdienste by die VTM te hou, sal baie welkom wees.

 

Dr Serote, die uitvoerende hoof van Freedom Park, is hoflikheidshalwe voorgelig oor die beplanning en dit staan die militêre veterane-organisasies steeds vry om hulle in eie reg vir of teen die name van die SAW-afgestorwenes op die Freedom Park-muur te beywer, maar die VTM en die Erfenisstigting sal nie verder aan hierdie debat deelneem nie.

 

Hulde sal t.o.v. die tydperk 1961 (Republiekwording) tot 1994 (oorgang na die SANW), gebring word aan:

·        Lede van die SA Weermag wat gedurende operasies gedood is (by name).

·        Lede van die SA Weermag wat vanweë ander redes aan diens dood is (by name).

·        Lede van geallieërde magte wat tydens operasies in samewerking met die SA Weermag gedood is. (Sonder om die magte of die individue by name te identifiseer).

·        Lede van ander departemente en burgerlikes wat agv vyandelike aksie gedood is (sonder om die departemente of die individue by name te identifiseer).

 

Die name soos dit by Fort Klapperkop verskyn, sal as uitgangspunt gebruik word, met enkele kleiner korreksies. Intussen word daar graag ‘n dringende beroep op naasbestaandes van afgestorwe SAW-lede gedoen om dringend met die VTM te skakel ten einde te verseker dat die lys só korrek en volledig as moontlik gemaak kan word.  Hul skakelbesonderhede sal ook graag op die VTM se databasis geplaas word, om hulle te kan uitnooi na die inwydingsplegtighed teen einde September/begin Oktober 2009.

 

Die muur word ongeveer 100m ten weste van die VTM aan die binnekant van die ringpad om die VTM geplaas, waar dit ‘n logiese geheel vorm, maar afsonderlik staan van die Erfenissentrum en die VTM (Nis-)gedenktuin, as deel van die VTM se beplande Tuin van Standbeelde, wat eers later verder ontwikkel sal word. Die kasteel, wat ‘n prominente rol gespeel het in die rangkentekens en ander embleme van die ou SAW, word as embleem daarin vervat en dit sal ook voorsiening maak vir ‘n vlam van herinnering. Alhoewel daar in die onmiddellike omgewing voorsiening gemaak sal word vir ‘n standbeeld wat later aanvullend opgerig kan word, vorm dit nie deel van die aanvanklike ontwerp en beplanning nie.

 

Daar sal voldoende ruimte wees vir herdenkingsgeleenthede, alhoewel dit eerder as besoekpunt vir besoekers aan die VTM en nie net vir herdenkingsaangeleenthede gebruik sal word nie.

 

Die VTM het reeds die granietpanele gratis bekom en die gravering en basiese grondwerk sal ook gratis gedoen word. Die fisiese oprigting, afronding en landskapontwikkeling sal deur die VTM uit eie vermoë gedoen word.  

 

Daar sal fondse ingesamel moet word ten einde die publiek die geleentheid te gee om betrokke te raak en om te verseker dat geen belastingbetalers- of VTM fondse daarvoor aangewend word nie. Bydraes kan in die VTM se lopende rekening inbetaal word by ABSA Brooklyn, takkode 632005, rekeningnommer 1500 168 990. Geliewe ‘n afskrif van die betaalstrokie te faks na 086 615 9587 en duidelik te meld dat dit vir die SAW Gedenkmuur is. Dit word vertrou dat persone en naasbestaandes van ou-SAW lede mildelik hiertoe sal bydra.

 

Belangstellendes word vriendelik genooi om op Woensdag, 5 Augustus om 10:00 in De Raadzaal by die VTM te kom kyk na die planne van die  beplande Muur van Herinnering en die plek waar dit op die VTM Erfenisterrein opgerig gaan word. Slegs ‘n R5 erfenisheffing per voertuig sal by die hoofhek betaalbaar wees vir persone wat nie opbetaalde Vriende van die VTM is nie.

 

Kommentaar of navrae kan gelewer word aan hub@voortrekkermon.org.za en telefoonno 012 326 6770.

_______________________________________________

 

UITGEREIK DEUR

GENL-MAJ GERT OPPERMAN (AFT)

HOOF UITVOERENDE BEAMPTE

VOORTREKKERMONUMENT EN NATUURRESERVAAT

Tel: 012 326 6770

Faks: 012 326 8374

E-pos: hub@voortrekkermon.org.za

    

 

 

 
INTERNATIONAL MONEY TRANSFERS

Hiermee die bankbesonderhede vir oorplasings van fondse vanuit die buiteland/Attached hereto please find the details for international money transfers:

 

REKENING NAAM/ACCOUNT NAME: Voortrekkermonument & Natuurreservaat REKENING NOMMER/ACCOUNT NUMBER: 1500 168 990 BANK NAAM/NAME: ABSA Brooklyn (Tak-kode/branch code: 335-345) vir internasionale transaksies het jy ook nodig/ for international transfers you also require:

BANK ADRES/ADDRESS: Hillcrest Office Park, Block G, Lurie Place, Cnr Duncan & Lunnon Str, Lynnwood, PRETORIA, South Africa. SWIFT CODE: ABSAZAJJ Gebruik asb “MvH”  gevolg deur u naam as verwysing/ Please use “WoR” followed by your name as reference.

 

Die VTM se straatadres is/ The VTM’s street address is:

 

Eeufeesweg/Eeufees Road

Monument Koppie

Pretoria

0002

 
Inauguration of the Wall of Remembrance

GET YOUR SADF OUMAN STICKER HERE

@ 2007 War In Angola - Veridical Solutions