Register  Login
..::  » General Forums ::..

 
War In Angola General Forums
Subject Groenewald, L.H., SM, Major General:
Forums Search
You are not authorized to post a reply.
Author Messages
host
Posts:5964
Posted:7/20/2019 8:05:38 AM
Maj Genl L. H. Groenewald, SM, retires

GENERAAL-MAJOOR L. H. Groenewald, SM, Direkteur-Generaal Bestuursdienste, het op 31 Julie 1975 met pensioen uit die Weermag getree.

Admiraal H. H. Biermann, SSA, OBE, Hoof van die SAW, Lt genl R. H. D. Rogers, SM, DSO, DFC, Hoof van die Lugmag, en verskeie ander opper- en senior offisiere, het die afskeidsparade en -funksie bygewoon wat onlangs by die Lugmagkollege gehou is.

In sy toespraak het admiraal Biermann gesê genl maj Groenewald kan met trots terugkyk na die 37 jaar diens wat hy gelewer het. Hy het op 1 Desember 1938 as ’n lugwerktuigkundige by die Vliegtuig- en Artilleriedepot op Robertshoogte begin.

"Ons is trots op sy bydrae tydens aktiewe diens in Noord-Afrika, Europa en die Midde-Ooste gedurende die Tweede Wereldoorlog, en ook vir die diens wat hy in 1951/52 saam met die VVO-magte in Korea gelewer het.

Genl maj Groenewald het die hoogste vlak van die Weermagshiérargie bereik. Hy was dikwels die aangewese persoon om die maksimum in die minimum tyd te verrig. Sy oorplasing vir diens in Korea, toe hy met kort kennisgewing per lug daarheen moes vertrek om ’n krisis die hoof te gaan bied, is ’n voorbeeld hiervan. As gevolg van sy deursettingsvermoë kon hy hierdie soort struikelblokke oorbrug. Dit het dan ook meegebring dat hy gedurende sy loopbaan etlike duisende ure oortyd gewerk het.

"Genl Maj Lukas Groenewald sal veral onthou word as die grondlegger van Kodifisering en Katalogisering in die Weermag — ’n taak wat hy bykans man-alleen aangepak en uitgebou het tot die organisasie wat dit vandag is. As ons kyk na die doeltreffendheid daarvan, die aansienlike besparings wat dit in die hand werk, asook die bydrae tot slaggereedheid, wil ek hom in besonder hiervoor bedank.

"As Direkteur Generaal Bestuurstelsels, ’n pos wat genl maj Groenewald sedert 1 Junie 1970 beklee het, het hy hom op lofwaardige wyse van sy veelsydige taak gekwyt. As daar gekyk word na die omvangrykheid van die dienste wat deur sy afdeling gelewer word, is dit baie duidelik dat sy taak nie eenvoudig was nie.

"As gevolg van sy wye ervaring en die wyse waarop hy uitdagings aanvaar het, is daar by verskeie geleentheid bykomende take hom ten laste gelê. Onder sy leiding is die hele 9telsel van rekeningprosedures grondig ondersoek en was die resultaat ’n reeks aanbevelings wat verrekeningsprosedures geweldig vereenvoudig het. Deur die implementering van dié aanbevelings is die werklas by eenhede in hierdie opsig met tot soveel as 70 persent verlig wat uiteraard ’n baie heilsame uitwerking op die mannekragsituasie gehad het.

"Ek mag nie nalaat om ook melding te maak van die baanbrekerswerk wat hy in die SA Weermag op die gebied van organisasieen werkstudie gedoen het, asook sy bydrae tot die oplossing van die mannekragprobleem,” het Admiraal Biermann gesê.

BRON: BYVOEGSEL TOT PARATUS • AUGUSTUS 1975
You are not authorized to post a reply.

10ArtilleryBrigade

Images from 'Grensoorlog' series, produced by Linda de Jager, reproduced with kind permission from MNET
Images from 'Grensoorlog' series, produced by Linda de Jager, reproduced with kind permission from MNET
Images from 'Grensoorlog' series, produced by Linda de Jager, reproduced with kind permission from MNET
Images from 'Grensoorlog' series, produced by Linda de Jager, reproduced with kind permission from MNET
Images from 'Grensoorlog' series, produced by Linda de Jager, reproduced with kind permission from MNET

GET YOUR SADF OUMAN STICKER HERE

@ 2007 War In Angola - Veridical Solutions